Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach

Spektakl “Kozienicka Baśń”, opowiadający legendę powstania nazwy miasta Kozienice, był efektem wielomiesięcznej pracy grupy wolontariackiej z Kozienickiego UTW. Przygotowania – szycie kostiumów, tworzenie dekoracji i rekwizytów, a także liczne próby nie obyły się bez różnic zdań i wielu kompromisów. Nie zniechęciło to jednak wolontariuszy z UTW, którzy z satysfakcją doprowadzili do premiery spektaklu w kozienieckim przedszkolu. Co więcej, spektakl spotkał się z gorącym przyjęciem ze strony dzieci a kolejne przedszkola zapraszały członków projektu ze spektaklem do siebine.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Legionowie

Seniorzy z Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowili przyczynić się do lepszej integracji lokalnej społeczności arabskiej. Wraz z Seniorami z Legionowskiego Centrum Wolontariatu przygotowali Wieczór Arabski, w którym wzięło udział ponad 120 osób z różnych grup wiekowych. Wspolna organizacja tego przedsięwzięcia wzmociła więzi międzypokoleniowe i zwiększyła uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonce

Przygotowanie gry miejskiej o historii Zielonki było efektem prac lokalnego UTW w Zielonce. Wolontariusze opracoali koncepcję i scenariusz gry dla podopiecznych ze świetlic środowiskowych. W działania włączyli się również Seniorzy z Klubu Seniorów “Młodzi Duchem”, którzy opracowali odrębną wersję gry dla młodszych dzieci. Efektem wspólnych działań była nie tylko doskonała zabawa, ale też nauka współpracy, wzajemnego słuchania i pomocy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

W ramach projektu odbywały się cotygodniowe spotkania członków i wolontariuszy UTW, podczas których tworzono lampiony, wianki i inne ozdoby na potrzeby obchodów Nocy Świętojańskiej. Zorganizowano inscenizację dawnych obrzędów, wspólne gry i zabawy z mieszkańcami. Dzięki przeprowadzonym inicjatywom, Borneński UTW zyskał wielu nowych członków.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie

Grupa wolontariuszy z augustowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaangażowała do wspólnego projektu lokalne przedszkole. Efektem było przygotowanie spektaklu teatralno-muzycznego. Dzieci z przedszkola wystąpiły w przedstawieniu prezentując taniec kaczuszek i udając żabki. Spektakle poprzedzone byly kilkoma miesiącami prób i przygotowywania dekoracji i kostiumów. Zaowocowało to wytworzeniem bliskiej więzi między dziećmi a Seniorami.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pszczynie

Członkinie i członkowie UTW w Pszczynie zorganizowali cykl lokalnych wycieczek, w których udział wzięli słuchacze i słuchaczki UTW, dzieci i mieszkańcy miasta. Były to wycieczki piesze, autokarowe i rowerowe. Organizatorom udało się niejednokrotnie pozyskać bezpłatne wejścia dla grupy, poczęstunek oraz oprowadzanie przez profesjonalnego przewodnika.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu

Wolontariusze z kołobrzeskiego UTW zorganizowali akcję “Senior dla Seniora”, której celem było niesienie pomocy potrzebującym starszym osobom w lokalnej społeczności. W ramach projektu odbyły się liczne wizyty w domach osób chorych, samotnych lub mało samodzielnych. Dzięki pomocy wolontariuszy możliwy był także udział osób starszych w Senioraliach.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie

 

Członkinie i członkowie UTW w Ornecie zaangażowali w swoje działania dzieci ze wszystkich miejscowych szkół, a także lokalną społeczność seniorów. Zorganizowano konkurs plastyczny “Orneta – moje miasto” skierowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły średniej, który zakończył się wystawą prac. Dodatkowo zorganizowano cykl spotkań prezentujących dokonania lokalnych pasjonatów: wiersze i fraszki, wyroby z włóczki, przedmioty związane z końmi czy też pamiątki przywiezione przez lokalnego podróżnika z całego świata. Na zakończenie projektu zorganizowano ognisko dla wszystkich wolontariuszy, dzieci i mieszkańców miasta Orneta, w którym wzięło udział ponad 80 osób.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach

Wolontariusze z starachowickiego UTW wraz z podopiecznymi miejscowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przygotowali spektakl “Jaś i Małgosia” dla pensjonariuszy Domu Seniora. Wymagało to wielomiesięcznych przygotowań, które obejmowały stworzenie dekoracji, rozdzielenie rół, opanowanie tekstu, liczne próby, przygotowanie strojów. Wszystkie te działania bardzo zintegrowały wolontariuszy z UTW z dziećmi. Odbył się także wspólny wujazd do Ptasiego Azylu i piknik edukacyjny. Na koniec projektu przygotowano kronikę z wydarzeń.

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Fromborku

Członkowie Fromborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nawiązali współpracę z uczniami lokalnych szkół, mieszkańcami miasta i seniorami z innych organizacji, by wspólnie zrealizować szereg działań. W ramach projektu uczniowie gimnazjum nagrywali opowiadania starszych osób na płyty DVD. Przygotowano także wystawę starych fotografii połączoną z zabawą w odgadywanie, kto jest na zdjęciu. Odbyły się również wykłady i spotkania edukacyjne, m.in dyskusja z psychologiem i spacer z trenerem pokazującym ćwiczenia dla osób starszych. Dodatkowo zorganizowano spotkanie z astronomem, a także zajęcia wspólnego gotowania i wyjazd do teatru.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Translate
Skip to content