Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu

Wolontariusze z kołobrzeskiego UTW zorganizowali akcję “Senior dla Seniora”, której celem było niesienie pomocy potrzebującym starszym osobom w lokalnej społeczności. W ramach projektu odbyły się liczne wizyty w domach osób chorych, samotnych lub mało samodzielnych. Dzięki pomocy wolontariuszy możliwy był także udział osób starszych w Senioraliach.

Radomsko
Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”

Grupa wolontariatu przygotowała wystawę dokumentującą przemysłową historię miasta na podstawie działalności jednego z największych zakładów przemysłowych Metalurgia. Wolontariuszki i wolontariusze przeprowadzili wywiady z byłymi pracownikami zakładu oraz zebrali zdjęcia i pamiątki, które potem przekazali Muzeum Regionalnemu w Radomsku, gdzie planowane jest utworzenie nowego działu fonicznego. Projekt został zaprezentowany w formie wystawy zdjęć w Miejskiej Bibliotece … Czytaj dalej Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”

Świdnica
Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wolontariusze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali szereg inicjatyw lokalnych, mających na celu integrację grupy wsparcia „Srebrny wolontariat”” z rodzinami zastępczymi, mieszkającymi w Świdnicy, a także z seniorami z Dziennego Domu „Senior Plus”” w Wałbrzychu. Uczestnicy projektu wypracowali zasady współpracy i wybrali koordynatorów poszczególnych działań. Współpracowali m.in. przy projekcie „Lato na podwórkach” Fundacji „Ładne historie”” oraz … Czytaj dalej Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Paczków
Paczkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sesje zdjęciowe, wystawy, konkurs fotograficzny. To inicjatywy, które miały miejsce w Paczkowie za sprawą seniorów i seniorek z Paczkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do swoich działań zaprosili makijażystki, fotografów oraz firmy i instytucje lokalne. Wszystko po to, aby przeciwdziałać izolacji społecznej i wzmacniać więzi międzypokoleniowe. Dzięki wspólnej pracy osób z różnych środowisk, seniorzy i seniorki nauczyli … Czytaj dalej Paczkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tuliszków
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tuliszkowie

Grupa wolontariuszy stworzyła „Zakątek” – miejsce spotkań dzieci i dorosłych, w tym seniorów. Zorganizowała uporządkowanie terenu, zieleni, zakupiła ławki i kosze na śmieci, odnowiła istniejące urządzenia do zabawy dla dzieci. Wolontariusze pomalowali piaskownicę, huśtawki, ściany budynku, graniczącego z placem (stworzono mural i nadano nazwę placu).

Piaseczno
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury w Piasecznie

Jak skutecznie eliminować plastik z codziennego życia? Jak korzystać z recyclingu? Jak poszukiwać proekologicznych rozwiązań w internecie? „Eko Babki UTW” spieszą z pomocą! Wolontariuszki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piasecznie edukowały społeczność lokalną z zakresu ekologii poprzez warsztaty, integrację i zabawę. Mimo pandemii spotykały się online, a jeśli pozwalały na to okoliczności – na żywo. Celem … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury w Piasecznie

Biała Podlaska
Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Szkoły Wyższej im. JP II w Białej Podlaskiej

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białej Podlaskiej  ożywili przestrzeń miejską sadząc w niej rośliny ozdobne. Do pomocy zaangażowali pracowników Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Zieleń” oraz mieszkańców pobliskiego osiedla. Efektem ich wspólnej pracy było zasadzenie roślin ozdobnych na trawniku przed cmentarzem jeńców włoskich oraz przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej z ekspertkami, które nauczyły mieszkańców jak dbać o rośliny … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku Państwowej Szkoły Wyższej im. JP II w Białej Podlaskiej

Parzęczew
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Parzęczewie

Grupa wolontariatu proponuje czytanie bajek terapeutycznych jako formę wspierania dzieci w czasie epidemii. Dzielenie się książkami, akcja „nowe życie książek” działają tu jako forma integracji i aktywizacji społeczności lokalnej. Grupa skupia się na bajkach terapeutycznych, które pomogą dzieciom radzić sobie w kryzysie związanym z pandemią. Pierwszy etap to zaprojektowanie, zbudowanie, postawienie i uruchomienie dwóch biblioteczek … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Parzęczewie

Lądek
Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jakie zabytki kryją się w Gminie Lądek? Dowiemy się z Miniprzewodnika, którego autorką jest Iwona Szubińska, wolontariuszka Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Iwona stworzyła międzypokoleniowy projekt, angażujący mieszkańców Lądka we wspólną pracę: młodzież malowała obrazy i wyszukiwała informacje o lokalnych pomnikach kultury, starsi przekazywali wiedzę o okolicy. Miniprzewodnik został udostępniony uczestnikom Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskie … Czytaj dalej Lądkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rybnik
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku

“Ze szczupakiem w herbie” to tytuł przedstawienia przybliżającego historię Rybnika, które przygotowali wolontariusze rybnickiego UTW. Przez kolejne miesiące wolonatriusze i wolontariuszki przygotowywali kostiumy, scenografię, oprawę muzyczną. Wspólnie czytali tekst a następnie przeprowadzali próby. Spektakl wystawiono sześć razy, nie tylko przybliżał on dzieje miasta i pokazywał piękno gwary śląskiej, ale też przyczynił się do integracji międzypokoleniowej.

Orzechów
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie

Głównym celem projektu UTW w Orzechowie było przeprowadzenie wywiadów z kilkunastoma starszymi mieszkańcami gminy Miłosław. W czteroosbowych grupach, złożonych z osoby starszej, harcerzy i uczniów szkoły podstawowej, nagrano kilkanaście wywiadów – wspomnień lokalnych seniorów. Zwieńczeniem projektu była audiowizualna prezentacja pokazana podczas inauguracji roku akademickiego orzechowskiego UTW.

Nowe Miasto Lubawskie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Mieście Lubawskim

Seniorada – czyli zawody dla Seniorów – to wydarzenie zorganizowane przez UTW w Nowym Mieście Lubawskim. Wzięło w nim udział 60 zawodników – Seniorów i 40 widzów. Sędziami w poszczególnych konkurencjach byli uczniowie lokalnych szkół, rozegrali oni też mecz w siatkówkę z drużyną seniorską. Całemu wydarzeniu towarzyszyły też pokazy łucznicze, gry w bule, wystawa trofeów.

Warszawa
Ochocki Uniwersytet Trzeciegi Wieku

Mimo znaczących trudności – strajku nauczycieli i braku sali – trójka inicjatywna z ochockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowała debatę o pomnikach. W spotkaniu udział wzięli nie tylko lokalni seniorzy, ale też nauczyciele i uczniowie. Wydarzenie zakończyło się żywą dyskusją, integrującą trzy pokolenia.

Błonie
Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Telefon Życzliwości to efekt działań wolontariuszek z Błońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach projektu “Halo Senior” kilkanaście członkiń błońskiego UTW przeszło szkolenie psychologiczne a następnie dyżurowało przy telefonie dwa razy w tygodniu przez trzy miesiące. Seniorzy z gminy Błonie mieli możliwość zadzwonienia w określonych porach i uzyskania informacji o transporcie publicznym, godzinach otwarcia instytucji i … Czytaj dalej Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kozienice
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach

Spektakl “Kozienicka Baśń”, opowiadający legendę powstania nazwy miasta Kozienice, był efektem wielomiesięcznej pracy grupy wolontariackiej z Kozienickiego UTW. Przygotowania – szycie kostiumów, tworzenie dekoracji i rekwizytów, a także liczne próby nie obyły się bez różnic zdań i wielu kompromisów. Nie zniechęciło to jednak wolontariuszy z UTW, którzy z satysfakcją doprowadzili do premiery spektaklu w kozienieckim … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kozienicach

Legionowo
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Legionowie

Seniorzy z Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowili przyczynić się do lepszej integracji lokalnej społeczności arabskiej. Wraz z Seniorami z Legionowskiego Centrum Wolontariatu przygotowali Wieczór Arabski, w którym wzięło udział ponad 120 osób z różnych grup wiekowych. Wspolna organizacja tego przedsięwzięcia wzmociła więzi międzypokoleniowe i zwiększyła uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym.

Zielonka
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonce

Przygotowanie gry miejskiej o historii Zielonki było efektem prac lokalnego UTW w Zielonce. Wolontariusze opracoali koncepcję i scenariusz gry dla podopiecznych ze świetlic środowiskowych. W działania włączyli się również Seniorzy z Klubu Seniorów “Młodzi Duchem”, którzy opracowali odrębną wersję gry dla młodszych dzieci. Efektem wspólnych działań była nie tylko doskonała zabawa, ale też nauka współpracy, … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zielonce

Borno Sulinowo
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bornem Sulinowie

W ramach projektu odbywały się cotygodniowe spotkania Członków i Wolontariuszy UTW, podczas których tworzono lampiony, wianki i inne ozdoby na potrzeby obchodów Nocy świętojańskiej. Zorganizowano inscenizację dawnych obrzędów, wspólne gry i zabawy z mieszkańcami. Efektem prowadzonych działań Borneński UTW zyskał wielu nowych członków.

Augustów
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie

Grupa wolontariuszy z augustowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaangażowała do wspólnego projektu lokalne przedszkole. Efektem było przygotowanie spektaklu teatralno-muzycznego. Dzieci z przedszkola wystąpiły w przedstawieniu prezentując taniec kaczuszek i udając żabki. Spektakle poprzedzone byly kilkoma miesiącami prób i przygotowywania dekoracji i kostiumów. Zaowocowało to wytworzeniem bliskiej więzi między dziećmi a Seniorami.

Pszczyna
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pszczynie

Członkinie i Członkowie UTW w Pszczynie zorganiowali cykl lokalnych wycieczek, w których udział wzięli Słuchacze i Słuchaczki UTW, dzieci i mieszkańcy miasta. Były to wycieczi zarówno piesze, autokarowe jak i rowerowe. Oraganizatorom udało się niejednokrotnie pozyskać bezpłatne wejścia dla grupy, oprowadzanie przez profesjonalnego przewodnika czy też poczęstunek.

Kołobrzeg
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu

Wolontariusze z kołobrzeskiego UTW zorganizowali akcję “Senior dla Seniora”, której celem było niesienie pomocy potrzebującym starszym osobom w lokalnej społeczności. W ramach projektu odbyły się liczne wizyty w domach osób chorych, samotnych lub mało samodzielnych. Dzięki pomocy wolontariuszy możliwy był także udział osób starszych w Senioraliach.

Orneta
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie

Członkinie i Członkowie UTW w Ornecie zaangażowali w swoje działaia dzieci ze wszystkich miejscowych szkół a także lokalną społeczność Seniorów. Zorganizowano konkurs plastyczny “Orneta – moje miasto”, kierowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły średniej zwieńczony wystawą prac. Dodatkowo zorganizowano cykl spotkań prezentujących dokonania lokalnych pasjonatów: wiersze i fraszki, wyroby z włóczki, przedmioty … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie

Starachowice
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach

Wolontariusze z starachowickiego UTW wraz z podopiecznymi miejscowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przygotowali spektakl “Jaś i Małgosia” dla pensjonariuszy Domu Seniora. Wymagało to wielomiesięcznych przygotowań, które obejmowały stworzenie dekoracji, rozdzielenie rół, opanowanie tekstu, liczne próby, przygotowanie strojów. Wszystkie te działania bardzo zintegrowały wolontariuszy z UTW z dziećmi. Odbył się także wspólny wujazd do Ptasiego Azylu i piknik … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach

Frombork
Uniwersytet Trzeciego Wieku we Fromborku

Członkowie Fromborskiego Uniwesytetu Trzeciegoi Wieku nawiązali współpracę z uczniami lokalnych szkół, mieszkańćami miasta i Seniorami z innych organizacji by wspólnie zrealizować szereg działań. W ramach projektu uczniowie gimnazjum nagrywali opowiadania starszych osób na płyty DVD. Przygotowano także wystawę starych fotografii połączoną z zabawą w odgadywanie kto jest na zdjęciu. Odbyly się również wykłady i spotkania … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku we Fromborku

Tarnów
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie

Odrabiajki – czyli pomoc w odrabianiu lekcji, Kraina kolorów – warsztaty plastyczne dla najmłodszych dzieci, Kreatywni – warsztaty podczas których robiono biżuterię, kartki i dekoracje świąteczne, ozdoby z koralików, Drugie życie – warsztaty odnawiania i przerabiania starych rzeczy – to zajęcia, które zorganizowali Wolontariusze i Wolontariuszki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie dla podopiecznych Stowarzyszenia … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie

Włodawa
Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włodawie

Członkowie włodawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku postawili sobie za cel zaktywizowanie lokalnej społeczności Seniorów. Zachęcano do tworzenia “Kuferka wspomnień” i “Pudełka życia”. Zaangażowane osoby chętnie dzieliły się i spisywały swoje wspomnienia z dawnych, często trudnych, lat. W “Pudełku życia” umieszczono informacje o stanie zdrowia, chorobach i przyjmowanych lekach przez daną osobę. Takie pudełko umożliwi szybkie dotarcie … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włodawie

Rewal
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu

Członkowie Rewalskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z grupą wolontariuszy i dziećmi z lokalnych szkół zorganizowali cykl warsztatów plastycznych. Podczas kolejnych spotkań tworzono wianki, stroiki, kartki świąteczne, dekorowano jajka, robiono palmy – najwyższa miała aż 3 metry! Zorganizowano także otwarte Sniadanie Wielkanocne dla mieszkańców gminy. Członkowie UTW i grupy wolontariackiej razem przygotowali tradycyjne dania: m.in. żur, … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rewalu

Morąg
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu

Grupa Wolontariuszek i Wolontariuszy z UTW w Morągu zorganizowała aktywności dla dzieci z dwóch wsi oddalonych o kilkanaście kilometrów od miasta. Najpierw odbyły się zajęcia zapoznawcze, podczas których dzieci z różnych szkół i wsi miały okazję do wzajemnego poznania się. W kolejnych miesiącach odbywały się wspólne aktywności: dzieci wraz z wolontariuszami z UTW pojechały na … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu

Chrzanów
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Udział w rajdzie rodzinnym, warsztaty rękodzieła ludowego, zwiedzanie Muzeum Starych Zegarów, wycieczka do Krakowa, wizyta w teatrze na spektaklu “Szewczyk Dratewka” – to tylko niektóre działania przygotowane dla grupy dzieci z lokalnej szkoły. Przez kolejne miesiące odbywały się także grupowe zajęcia dydaktyczne: organizowane były gry i zabawy edukacyjne, wspólnie śpiewano i spędzano czas, co zaoowocowało … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Wrocław
Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu

Podwórkowe gry i zabawy z dawnych lat to główny temat projektu zoragnizowanego przez Wolontariuszki wrocławskiego UTW. Uczestnicy projektu opracowali zasady i regulaminy szeregu gier, które znalazły się potem w obszernej broszurze, dystrybuowanej w lokalnych szkołach podstawowych. Odbyły sie także spotkania dla dzieci z zaprzyjaźnionych szkół. Zaprezentowano wtedy gry i zabawy z dawnych lat, pokazując nie … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu

Puławy
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Puławach

Bajarki znad Wisły to nazwa niezwykłego projektu Seniorek z Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach projketu zostało wyszkolonych 14 Bajarek, które następnie przeprowadziły osiem akcji czytania bajek na terenie Pałacu Czartoryskich oraz w miejskim szpitalu. Każda z bajarek samodzielnie przygotowała strój i stworzyła indywidulany repertuar bajek. Ale to nie wszystko. Przygotowano także spektakl dla dzieci, … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Puławach

Jędrzejów
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jędrzejewie

Wolontariusze Jędrzejewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali kompleksowy kurs Nordic walkingu dla lokalnych Seniorów. W ramach projektu odbył się wykład policji o bezpieczeństwie pieszych w ruchu ulicznym oraz wykład fizjoterapeuty o roli nordic walkingu dla zdrowia osób starszych. A to wszystko pod patronatem medialnym Gazety Jędrzejewskiej. Odbyło się także spotkanie edukacyjne w Centrum Edukacji Leśnej w … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jędrzejewie

Bydgoszcz
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy

Artystyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku “Agora Nestora” przy Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy podjął współpracę z podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu w Bydgoszczy i Klubem Nauczyciela Seniorów. Razem zorganizowali m.in. 4-dniowy plener malarski dla bydgoskich Seniorów zakończony wernisażem, warsztaty śpiewu chóralnego, występ chóralny podczas święta Niepodległości, a nawet warsztaty flamenco.

Rzeszów
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie

Rejs katamaranem po Rzeszowskim Zalewie na Wisłoku, wycieczka do Bolestraszyc, nauka chodzenia po linie, art terapia – to tylko niektóre z licznych aktywności, jakie przeprowadzili Członkowie Rzeszowskiej Akademi 50+ dla dzieci z lokalnej szkoły. Efektem wielomiesięcznej współpracy była wyjątkowa więź, jaka zawiązała się nie tylko między wolontariuszami UTW, ale też między Seniorami a dziećmi.

Żary
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Żarskim Centrum Kultury

Rozśpiewać mieszkańców Żar – taki cel postawili sobie seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Żarskim Centrum Kultury. Pracę rozpoczęli od najmłodszych: odwiedzali przedszkola i wspólnie z dziećmi układali rymowanki i wiersze, które potem wzięły udział w „Wierszowanym Konkursie”. Najważniejszym punktem projektu było zorganizowanie imprezy „Żarska Niezapominajka” w parku przypałacowym miasta. Wszyscy uczestnicy imprezy ubrali … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Żarskim Centrum Kultury

Ryki
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach

„Kwiatowe lato z wolontariatem” to inicjatywa seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach. Wolontariusze 60+ zaangażowali w działania ogrodnicze mieszkańców miasta, a także dzieci i młodzież z Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz klubu „Nasza Zmienia”. Razem upiększali otoczenie, uczyli się sadzić i pielęgnować kwiaty i klomby, przygotowywać podłoże … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach

Międzychód
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie

Seniorzy z Międzychodu postanowili nauczyć dzieci w wieku przedszkolnym zabaw swoich dziadków. Dzieci na ich podstawie wykonały ilustracje, które potem umieszczono w broszurce pod tytułem „Gry i zabawy naszych dziadków”. Z okazji Dnia Dziecka, słuchacze Uniwersytetu przygotowali przedszkolakom spektakl oraz wręczyli proekologiczną nagrodę-kolorowankę. W Łężyczkach i Zamyślinie, seniorzy odwiedzili Domy Pomocy Społecznej, gdzie wystąpili z … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie

Szklarska Poręba
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szklarskiej Porębie

Towarzyskie rozgrywki w Scrabble i Remmikub – to działania, w które zaangażowali się seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szklarskiej Porębie. Spotykali się w okolicznej kawiarni i razem z mieszkańcami, młodszymi i starszymi, uczyli się gier logicznych i łamigłówek. Ciekawość i poznawanie nowych gier dawała nam możliwość urozmaicenia sobie czasu i ambitnego przygotowania się do … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szklarskiej Porębie

Wodzisław
Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spektakl „Grunt to rodzinka” grupy teatralnej „Młodzi duchem” zagościł w Domu Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Seniorów i Niepełnosprawnych „Dom Bez Barier – Maja” w Wodzisławiu. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowali dla podopiecznych wspólne śpiewy z wokalistkami swojego zespołu „Sześćdziesiątki”. Chór występował także w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. W ramach działań projektowych z … Czytaj dalej Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łańcut
Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Seniorzy z Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opiekowali się starszymi kolegami i koleżankami. Pomagali umawiać wizyty lekarskie i robić zakupy. Wspierali w rekonwalescencji po przebytych operacjach. Wolontariuszki 60+, które posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie prawa, udzielały potrzebującym konsultacji. Słuchacze Uniwersytetu organizowali starszym towarzyszom „urodziny 75+”.  Z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej nagrywali i zapisywali ciekawe wspomnienia, tworząc … Czytaj dalej Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Starogard Gdański
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Starogardzkim Centrum Kultury

Seniorzy ze Starogardu stworzyli ogród ziołowo-kwiatowy. Do jego powstania zaangażowali społeczność lokalną. Razem z dziećmi malowali ogrodzenie, a ze starszymi sąsiadami sadzili kwiaty i zioła. Wolontariusze 60+ zorganizowali również warsztaty rękodzieła dla dzieci oraz gry i zabawy. W ogródku powstał dla mieszkańców plener malarski, aby mogli kształcić swoje umiejętności plastyczne. Przez cały rok wolontariusze wymieniali … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Starogardzkim Centrum Kultury

Przemyśl
Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zajęcia plastyczne, malowanie na szkle, pomoc w nauce. W Świetlicy Rodzin Zastępczych w Przemyślu, wolontariusze Uniwersytetu Trzeciego Wieku pracowali z dziećmi i ich opiekunami. Na warsztatach wykonywali razem rysunki i kwiaty z bibuły. Seniorzy spotykali się również z dziećmi z Osiedlowego Klubu, którym pomagali odrabiać lekcje i pokonywać trudności w nauce. Odbywały się tam także … Czytaj dalej Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łódź
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał miano „Przyjaciela Domu Dziecka nr 9 w Łodzi”. Stało się tak za sprawą wolontariuszy 60+, którzy zrealizowali z dziećmi przedstawienie kukiełkowe i serię warsztatów artystycznych. Zaczęło się od zajęć plastycznych: dzieci projektowały scenografię wioski z Bullerbyn oraz kukiełki. Następnym krokiem była nauka piosenki z łódzką raperką Lilu. Dzieci uczestniczyły również … Czytaj dalej Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Giżycko
Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Giżycku działa przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Jego wolontariusze przez cały rok pomagali podopiecznym Stowarzyszenia Tulipany, m.in. w dotarciu do lekarza i robieniu zakupów. Razem z młodzieżą szkolną, seniorzy przeprowadzili zbiórkę dla Banku Żywności w Olsztynie. W czasie wakacji, z pomocą uczniów Gimnazjum nr 1, zorganizowali piknik międzypokoleniowy w … Czytaj dalej Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Gniezno
Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Seniorzy z Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrealizowali projekt z podopiecznymi Domu Opieki Społecznej w Gnieźnie. Przeprowadzili także akcję „Karta życia”, która angażowała mieszkańców miasta.

Dąbrowa Górnicza
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Biznesu regularnie odwiedzali podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Zabierali mieszkańców na wydarzenia kulturalne, m.in. bal seniora i zajęcia sportowe. Osobom, które ze względu na chorobę nie mogły wychodzić z ośrodka, seniorzy czytali książki, grali w gry planszowe, oglądali razem filmy, zdjęcia i malowali. Wolontariusz 60+ organizowali … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Nowy Targ
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu

„Dobre duchy pod Nosalem” to nazwa pikniku zorganizowanego przez seniorów dla dzieci z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chatka”. W ramach wydarzenia odbyły się wspólne śpiewy i zabawy. Następnie, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzili w Stowarzyszeniu warsztaty plastyczne, podczas których wykonywali konwalie z papieru. Wyroby zostały potem sprzedane na Jarmarku Podhalańskim, a … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu

Chodzież
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

Razem z dziećmi, rodzicami i personelem Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Chodzieży, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku reaktywowali społeczny ogródek. Teren zielony miał być miejscem integracji mieszkańców i relaksu. Zaplanowano w nim szereg imprez, m. in. zakończenie lata, spotkania tematyczne wokół ekologii i warsztaty roślinne. Mieszkańcy Chodzieży bardzo docenili wysiłek seniorów – byli zaskoczeni, że tak … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

Szczecin
Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”

Seniorzy zgromadzeni wokół Uniwersytetu Szczecińskiego działali przede wszystkim na rzecz środowiska lokalnego. Razem z pracownikami Wydziału Biologii uczyli się suszyć i mrozić rośliny oraz komponować je w arkuszach zielnikowych. Wolontariusze 60+ poznali metody prac terenowych, a także dowiedzieli się jak lepić i wytapiać eksponaty z gliny. Grupa wolontariacka pracowała głównie przy Herbarium Wydziału Biologii. W … Czytaj dalej Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”

Stalowa Wola
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli

„Kulturalna poczekalnia” to miejsce aktywności dla seniorów w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Pomysł powstał z inicjatywy wolontariuszy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy chcieli zaangażować w działania kulturalne starszych mieszkańców miasta. Seniorzy mogą czuć się potrzebni, podzielić się doświadczeniem, radą, aktywniej uczestniczyć w życiu publicznym miasta, co pozwoli im utrzymać lepszą kondycję psychofizyczną – mówi … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli

Bytom
Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odwiedzili ze swoim chórem mieszkańców Domu kombatanta. Z podopiecznymi tej instytucji, seniorzy zorganizowali imprezę „Kombatanckie inspiracje”, w ramach której odbyły się akcje „Zaproszenie do dialogu” oraz występ kapelmistrza bytomskiej orkiestry kameralnej. Przed świętami, wolontariusze 60+ zaprosili do Domu kombatanta grupę teatralną „Tremo”, przygotowali świąteczne upominki i wspólnie ruszyli na koncert … Czytaj dalej Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zawiercie
Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Każdy wolontariat tworzony z ludźmi, w każdym wieku, ma sens”. To motto seniorów Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do tego stwierdzenia zainspirowała ich praca z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 oraz wychowankami Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu. Młodsi i starsi zorganizowali międzypokoleniowy piknik „Rowerowo-kolorowo”. Wolontariusze 50+ regularnie pomagali też dzieciom, które miały problemy … Czytaj dalej Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgierz
Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stroiki, kartki okolicznościowe i ozdoby świąteczne – tego uczyli się seniorzy wraz z dziećmi ze świetlicy środowiskowej w Zgierzu, podczas warsztatów rękodzieła. Wykonane ozdoby zawisły na choince i we wnętrzu świetlicy. Kolejną akcją, którą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzili z dziećmi były warsztaty kulinarne. W ramach zajęć, dzieci wypiekały i dekorowały ciasta, którymi podzieliły się … Czytaj dalej Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Warszawa
Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Bombowe szaleństwo” to akcja zrealizowana przez seniorów z Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rzecz społeczności lokalnej. Ponieważ projekt odbywał się w okresie świątecznym, temat przewodni wszystkich działań był związany z Bożym Narodzeniem. Wolontariusze 60+ przeprowadzili m.in. warsztaty decoupage z dziećmi z Zespołu Szkół nr 2 w ramach zajęć w świetlicy szkolnej. Odwiedzili też Dom Dziennego … Czytaj dalej Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zamość
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zamościu

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu skierowali swoje działania głównie do dzieci. Razem ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. W. Łukasińskiego zorganizowali poranek pod hasłem „Dzień dobry Panie Tuwim” z wykorzystaniem rekwizytów i własnoręcznie robionych dekoracji. Dzieci malowały ilustracje do bajek, których słuchały, a na koniec odbył się konkurs na najlepszą pracę. Ponadto, zrealizowano zawody sportowe pod … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zamościu

Krobia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobii

Idea wolontariatu nie jest dla społeczeństwa oczywista. Ludziom brak odwagi, by zwracać się o pomoc, wstydzą się. Nauczyliśmy się, że wolontariat to bezinteresowna praca na rzecz potrzebujących – mówi jedna ze słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobii. Wolontariuszom 60+ udało się pomyślnie przeprowadzić działania na rzecz społeczności lokalnej. Zorganizowali m.in. warsztaty kulinarne, akcje „Bieg wiosny” … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobii

Iława
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Iławie

Największym sukcesem w projekcie dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iławie było nawiązanie współpracy z młodzieżą z Ośrodka Psychoedukacji i Stowarzyszenia „Przystań”. Wolontariusze 60+ pracowali także z uczniami Gimnazjum Samorządowego nr 2. W ramach wspólnych działań powstał projekt „Jesteśmy razem młodzi i starsi”. Przy pomocy młodzieży, seniorzy zorganizowali zajęcia nauki gier planszowych, a następnie … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Iławie

Katowice
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach

Praca w świetlicy środowiskowej to praca z dziećmi z rodzin częściowo dysfunkcyjnych – mówi jedna z autorek projektu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach – zdobycie ich zaufania to nasze najcenniejsze doświadczenie – dodaje. W okresie czerwiec-grudzień 2013 r. wolontariusze 60+ przeprowadzili warsztaty, zorganizowali imprezy oraz pikniki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej. Na Dzień Dziecka przygotowali … Czytaj dalej Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach

Wałbrzych
Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zaniedbany Ogród Jordanowski w Wałbrzychu postanowili reaktywować seniorzy! Słuchacze Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzili szereg akcji mających na celu przywrócenie do życia terenu zielonego w dzielnicy Piaskowa Góra. Najpierw seniorzy zaangażowali do działania dzieci oraz młodzież – zorganizowali „potyczki sportowe” połączone ze sprzątaniem terenu ze śmieci. Następnie wolontariusze 60+ zgłosili projekt do budżetu partycypacyjnego. Przygotowali … Czytaj dalej Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rabka
Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Co się podoba mieszkańcom i turystom odwiedzającym Park Zdrojowy w Rabce? Słuchacze Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowili to sprawdzić. Oddali głos przechodniom, prosząc ich o wypełnienie ankiety. Wyniki badania wykazały, że zwiedzający chętnie korzystają z terenów zielonych i doceniają obecność tężni. Większość ankietowanych zgodziła się, że spokój Parku zakłócają wszechobecne gokarty. Osoby, które wypełniły ankietę … Czytaj dalej Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Mielec
Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Za sprawą wolontariuszy Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstała międzypokoleniowa grupa teatralna oraz międzypokoleniowy chór. Obie grupy dotarły ze swoim repertuarem do seniorów Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, słuchaczy Tarnobrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców gminy Wadowice Górne. Spektakle amatorskiego kolektywu bazowały na piosenkach z lat 50., głównie z repertuaru Marii Koterbskiej. Wspólnie udało się zrealizować … Czytaj dalej Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

NA SKRÓTY

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło