Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Seniorzy z Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opiekowali się starszymi kolegami i koleżankami. Pomagali umawiać wizyty lekarskie i robić zakupy. Wspierali w rekonwalescencji po przebytych operacjach. Wolontariuszki 60+, które posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie prawa, udzielały potrzebującym konsultacji. Słuchacze Uniwersytetu organizowali starszym towarzyszom „urodziny 75+”.  Z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej nagrywali i zapisywali ciekawe wspomnienia, tworząc Gazetkę ze zdjęciami. Razem śpiewali, recytowali poezję, oglądali filmy. Chór Uniwersytetu występował dla osób z Zakładów Opieki w Łańcucie, Żołyni i Husowa. Seniorzy przeprowadzili także zbiórkę odzieży „Przewietrzamy szafy”. Ubrania zostały przekazane Domowi Pomocy Społecznej, a dochód ze sprzedaży oddano na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zajęcia plastyczne, malowanie na szkle, pomoc w nauce. W Świetlicy Rodzin Zastępczych w Przemyślu, wolontariusze Uniwersytetu Trzeciego Wieku pracowali z dziećmi i ich opiekunami. Na warsztatach wykonywali razem rysunki i kwiaty z bibuły. Seniorzy spotykali się również z dziećmi z Osiedlowego Klubu, którym pomagali odrabiać lekcje i pokonywać trudności w nauce. Odbywały się tam także zajęcia plastyczne. Na koniec, wolontariusze 60 + zorganizowali dzieciom wystawę. We współpracy z Nadleśnictwem Bircza, seniorzy zabrali młodszych towarzyszy na wycieczkę krajoznawczą. Zwiedzali Muzeum Przyrodnicze i poznawali pracę leśników.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli

„Kulturalna poczekalnia” to miejsce aktywności dla seniorów w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Pomysł powstał z inicjatywy wolontariuszy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy chcieli zaangażować w działania kulturalne starszych mieszkańców miasta. Seniorzy mogą czuć się potrzebni, podzielić się doświadczeniem, radą, aktywniej uczestniczyć w życiu publicznym miasta, co pozwoli im utrzymać lepszą kondycję psychofizyczną – mówi jedna z inicjatorek projektu. Słuchacze Uniwersytetu poszli o krok dalej i stworzyli w ramach „Kulturalnej poczekalni” ofertę międzypokoleniową: zorganizowali wystawę pisanek, gry i zabawy podczas Dni Stalowej Woli, spacery, wycieczki krajoznawcze, a nawet wyjazdy z dziećmi na kolonie. Obok „Kulturalnej poczekalni” działała również kawiarenka oraz kącik czytelniczy.

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Za sprawą wolontariuszy Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstała międzypokoleniowa grupa teatralna oraz międzypokoleniowy chór. Obie grupy dotarły ze swoim repertuarem do seniorów Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, słuchaczy Tarnobrzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców gminy Wadowice Górne. Spektakle amatorskiego kolektywu bazowały na piosenkach z lat 50., głównie z repertuaru Marii Koterbskiej. Wspólnie udało się zrealizować przedstawienie pod tytułem „Do grającej szafy”. Uczestnicy projektu przygotowali program dla społeczności lokalnej, który składał się ze skeczy, monologów, kolęd, a nawet wierszy o tematyce świątecznej.