Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zaniedbany Ogród Jordanowski w Wałbrzychu postanowili reaktywować seniorzy! Słuchacze Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzili szereg akcji mających na celu przywrócenie do życia terenu zielonego w dzielnicy Piaskowa Góra. Najpierw seniorzy zaangażowali do działania dzieci oraz młodzież – zorganizowali „potyczki sportowe” połączone ze sprzątaniem terenu ze śmieci. Następnie wolontariusze 60+ zgłosili projekt do budżetu partycypacyjnego. Przygotowali program oraz koszty. Aktywnie zbierali podpisy i promowali swoją inicjatywę, która w efekcie otrzymała dotację. Zadanie pod tytułem „Ogródek Jordanowski – reaktywacja I etap – RAZ, DWA, TRZY! – dzieci, młodzież oraz my!” zintegrowało trzy różne grupy społeczne: dzieci, seniorów oraz mieszkańców Wałbrzycha. W ramach działań przygotowanych przez Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ogródku odbywały się pikniki, wykłady, spotkania sąsiedzkie oraz rozrywkowe.

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wolontariusze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowali szereg inicjatyw lokalnych, mających na celu integrację grupy wsparcia „Srebrny wolontariat”” z rodzinami zastępczymi, mieszkającymi w Świdnicy, a także z seniorami Dziennego Domu „Senior Plus”” w Wałbrzychu. Uczestnicy projektu wypracowali zasady współpracy i wybrali koordynatorów poszczególnych działań. Współpracowali m.in. przy projekcie „Lato na podwórkach” Fundacji „Ładne historie”” oraz przy koncertach XXI Festiwalu Bachowskiego przy Świdnickim Ośrodku Kultury. Ich głównym celem było też podjęcie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz kontynuacja współpracy z seniorami w Dziennym Domu Pomocy Senior Plus w Wałbrzychu.