Agnieszka Kocon

Obecnie studiuje na kierunku Sztuki Społeczne w Instytucie Kultury Polskiej. Ukończyła Animację Kultury i Edukację Nieformalną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy dyplomowej nt. emancypacyjnego wymiaru uczestnictwa seniorów w kulturze. Jest członkinią zarządu Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój, z którym podejmowała kwestie depresji dzieci i młodzieży oraz Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication), a obecnie – społecznych i kulturowych uwarunkowań postrzegania sukcesu i porażki. We współpracy z seniorami współtworzy Fundację Kultura Okiem Seniora, pełniąc funkcję prezeski zarządu. Jako animatorka i edukatorka kulturalna powołała i prowadzi Rembertowski Dyskusyjny Klub Filmowy w Rembertowskiej Akademii Seniora. W „ę” wspiera działania grup wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, koordynując projekt „UTW dla społeczności”.

Dorota Ogrodzka

Artystka społeczna, pedagożka teatru, reżyserka, trenerka i badaczka. Wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym prowadzi niezależne miejsce teatralne SZKOŁA w centrum Warszawy oraz realizuje autorskie projekty artystyczno-społeczne i edukacyjne.  Reżyserka takich spektakli jak m.in „Kuracjuszki”, „Empatia”, „Wyspa. Wszyscy jesteśmy rozbitkami”, „Skąpo”, „Stan Wyjątkowy”. Naukowo związana z Instytutem Kultury Polskiej UW, gdzie pisała doktorat i gdzie od 13 lat prowadzi zajęcia, uczy studentów i studentki, a od niedawna również z Polsko-Japońską Szkołą Technik Komputerowych. Założycielka i reżyserka Laboratorium Teatralno-Społecznego, stypendystka MKiDN. Członkini Kolektywu Terenowego, współorganizatorka i kuratorka programu warsztatowego festiwalu SLOT. Członkini międzynarodowej sieci badawczo-artystycznej Reshape.

Współpracuje stale z wieloma organizacjami i instytucjami kultury m.in. Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Szkołą Liderów, Krytyką Polityczną, Fundacją Sto Pociech, oraz z licznymi polskimi teatrami. Pisze i publikuje teksty dotyczące teatru, przestrzeni publicznej, sztuki społecznej i działań lokalnych oraz partycypacyjnych.

Adam Kadenaci

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk  Społecznych  na  Uniwersytecie  Warszawskim i XX edycji Szkoły Trenerów STOP. Pracuje jako badacz społeczny, trener i koordynator projektów społecznych. Członek sieci Latających Socjologów i Animatorów Kultury, w ramach której prowadził działania diagnostyczno-animacyjne w bibliotekach, domach kultury czy Pracowniach Orange. Od 2016 roku wspiera uczestników projektu „UTW dla społeczności” w realizacji ich pomysłów na działania wolontariackie. Na co dzień pracuje w Wolskim Centrum Kultury, w którym odpowiada za włączenie mieszkańców działania instytucji. Wspólnie z mieszkańcami stworzył 2 wystawy o historii osiedla Koło na warszawskiej Woli. Jest też twórcą i koordynatorem sąsiedzkiego warsztatu stolarskiego „Męska Szopa”, w którym wolontariusze wspierają mieszkańców w renowacji mebli czy wykonywaniu nowych przedmiotów z drewna. Wspólnie z Fundacją Na Miejscu organizuje procesy konsultacyjne, które pomagają uwzględnić potrzeby mieszkańców w planach modernizacji przestrzeni publicznej w Warszawie. Nad realizację własnych pomysłów ceni sobie bardziej wspieranie mieszkańców w podejmowaniu ich własnych działań społeczno-kulturalnych – szczególnie jeśli jest to ich debiut.

Magdalena Latuch

Animatorka społeczna, facylitatorka, trenerka. Na co dzień pracuje jako trenerka w Sieci Latających Animatorów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, towarzysząc grupom seniorów i grupom międzypokoleniowym w realizacji ich autorskich inicjatyw społeczno-kulturalnych. Jako facylitatorka na stałe współpracuje z międzynarodową organizacją Theodor Heouss Kolleg działającą na rzecz edukacji obywatelskiej i budowania społeczeństwa obywatelskiego, jak i Fundacją Forum Dialogu moderując spotkania regionalnych grup Liderów Dialogu działających na rzecz dialogu polsko-żydowskiego w całej Polsce. Główne obszary jej działań to budowanie zespołu i przywództwo włączające. Organizatorka samokształceniowej grupy Re-Thinking Facilitation dla facylitatorów i facylitatorek z różnych zakątków świata. Z zamiłowania żeglarka.