Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zajęcia plastyczne, malowanie na szkle, pomoc w nauce. W Świetlicy Rodzin Zastępczych w Przemyślu, wolontariusze Uniwersytetu Trzeciego Wieku pracowali z dziećmi i ich opiekunami. Na warsztatach wykonywali razem rysunki i kwiaty z bibuły. Seniorzy spotykali się również z dziećmi z Osiedlowego Klubu, którym pomagali odrabiać lekcje i pokonywać trudności w nauce. Odbywały się tam także zajęcia plastyczne. Na koniec, wolontariusze 60 + zorganizowali dzieciom wystawę. We współpracy z Nadleśnictwem Bircza, seniorzy zabrali młodszych towarzyszy na wycieczkę krajoznawczą. Zwiedzali Muzeum Przyrodnicze i poznawali pracę leśników.