Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach

Wolontariusze z starachowickiego UTW wraz z podopiecznymi miejscowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przygotowali spektakl “Jaś i Małgosia” dla pensjonariuszy Domu Seniora. Wymagało to wielomiesięcznych przygotowań, które obejmowały stworzenie dekoracji, rozdzielenie rół, opanowanie tekstu, liczne próby, przygotowanie strojów. Wszystkie te działania bardzo zintegrowały wolontariuszy z UTW z dziećmi. Odbył się także wspólny wujazd do Ptasiego Azylu i piknik edukacyjny. Na koniec projektu przygotowano kronikę z wydarzeń.