Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu

„Dobre duchy pod Nosalem” to nazwa pikniku zorganizowanego przez seniorów dla dzieci z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chatka”. W ramach wydarzenia odbyły się wspólne śpiewy i zabawy. Następnie, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzili w Stowarzyszeniu warsztaty plastyczne, podczas których wykonywali konwalie z papieru. Wyroby zostały potem sprzedane na Jarmarku Podhalańskim, a pieniądze ze sprzedaży przekazane Stowarzyszeniu „Chatka”. Wolontariusze 60+ zorganizowali również warsztaty teatralne w Domu Pomocy Społecznej zwieńczone występem, a także zajęcia międzypokoleniowe z zapisywania wspomnień w Domu Spokojnej Starości.

Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku

Co się podoba mieszkańcom i turystom odwiedzającym Park Zdrojowy w Rabce? Słuchacze Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowili to sprawdzić. Oddali głos przechodniom, prosząc ich o wypełnienie ankiety. Wyniki badania wykazały, że zwiedzający chętnie korzystają z terenów zielonych i doceniają obecność tężni. Większość ankietowanych zgodziła się, że spokój Parku zakłócają wszechobecne gokarty. Osoby, które wypełniły ankietę zwróciły uwagę, że przydałoby się w Parku więcej podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami. Wolontariusze Uniwersytetu Trzeciego Wieku podzielili się rezultatami ankiety z władzami miasta, aby móc wspólnie wdrażać potrzebne zmiany. W ramach projektu odbyły się też liczne spotkania o charakterze artystycznym, integrujące lokalną społeczność; wystawa, występ chóru i wykłady.