Projekt modelowy “Po sąsiedzku”

Do pobrania

PDF

Chcesz skorzystać z tego rozwiązania?

Skontaktuj się z nami: biuro@e.org.pl

Dlaczego

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia starszych mieszkańców poprzez nawiązanie i podtrzymywanie więzi sąsiedzkich. To także stworzenie seniorom warunków do włączania się we wspólne inicjatywy, angażowania się w wolontariat i działania pomocowe. W dłuższej perspektywie powstałe relacje pozwolą lepiej diagnozować potrzeby starszych osób i dostosowywać do nich wsparcie środowiskowe

Dla kogo

Odbiorcami projektu są osoby starsze, mieszkające w okolicy, które będą uczestniczyć w regularnych spotkaniach sąsiedzkich i bardziej lub mniej aktywnie włączą się we wspólne działania.

Kto może zrealizować

Grupa chętnych seniorów we współpracy z instytucją/organizacją działającą na rzecz lokalnej społeczności.

Jak

• Krok 1. Rozpoznanie

 

Zastanówcie się w swoim gronie, czy jesteście gotowi zbudować trwałą grupę wolontariuszy. Sprawdźcie, czy podobne działania są już podejmowane w okolicy, porozmawiajcie z seniorami mieszkającymi w sąsiedztwie, zapytajcie, czy chcieliby brać udział w spotkaniach i jaka tematyka zajęć byłaby dla nich interesująca i potrzebna. Podzielcie
się pomysłem z osobami, na których wsparcie liczycie. Pomyślcie, która z lokalnych organizacji czy instytucji będzie chętna z wami współpracować i pomoże zdobyć środki finansowe potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia, udostępni lokal lub wesprze was w jego znalezieniu. Lokal z zapleczem (minimum sanitarnym) powinien znajdować
możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania grupy, dla której i z którą chcemy działać, i być wyposażony w stoły oraz krzesła. Dowiedzcie się, czy gmina dysponuje takimi lokalami w najbliższym sąsiedztwie. Porozmawiajcie z administracją osiedla czy budynku, może da się do tego celu zaadaptować np. nieużywaną pralnię.

 

Zróbcie plan działań i rozdzielcie między siebie zadania.

• Krok 2. Przygotowania

 

Znając swoje możliwości finansowe i lokalowe, a przede wszystkim potrzeby i zainteresowania odbiorców, poszukajcie instruktorów do poszczególnych warsztatów. Zastanówcie się, czy macie możliwość zorganizowania warsztatów w innych terminach niż regularne spotkania, bo prawdopodobnie będzie w nich brała udział tylko część uczestników. Pomyślcie, kto z waszego grona mógłby poprowadzić zajęcia tematyczne.
Pamiętajcie, by przez cały czas projektu systematycznie spotykać się w gronie wolontariuszy, żeby omawiać bieżące sprawy i planować kolejne działania.

 

• Krok 3. Promocja

 

Kiedy ustalicie terminy dwugodzinnych spotkań (konkretny dzień tygodnia i stałą godzinę), opublikujcie zapowiedź działań na swojej stronie internetowej, stwórzcie wydarzenie na Facebooku. Poproście zaprzyjaźnione instytucje i organizacje o udostępnianie informacji. Tą samą drogą ogłoście, że szukacie wolontariuszy – starszych i młodych
osób. Przygotujcie plakaty z zaproszeniem na pierwsze spotkanie (pamiętajcie, by zaznaczyć, że zajęcia są bezpłatne) i rozwieście je w najbliższej okolicy wszędzie tam, gdzie bywają seniorzy lub ich bliscy, np. w domu kultury, bibliotece, urzędzie gminy. Opowiadajcie o inicjatywie sąsiadom, znajomym i rodzinie – poczta pantoflowa wśród
starszych osób sprawdza się najlepiej.

 

• Krok 4. Spotkania w kawiarence

 

Na każde spotkanie przygotujcie kawę, herbatę, drobne przekąski i owoce.

Dostosowujcie treść i tematy zajęć do możliwości i potrzeb uczestników. Pamiętajcie, że najważniejsze jest stworzenie warunków do rozmów i nawiązywania relacji. Celebrujcie imieniny, święta, także te nietypowe – mogą być pretekstem do degustacji (Święto Herbatnika), pokazu zdjęć (Dzień Trójkąta Koralowego), zaproszenia specjalnego gościa (Światowy Dzień Żonglerki). Szukajcie pomysłów, pytajcie i słuchajcie uczestników. Bądźcie uważni, sprawdzajcie, czy ktoś nie potrzebuje pomocy i wsparcia, reagujcie.

Warto po kilku miesiącach (lub na zakończenie cyklu zajęć) wspólnie zorganizować wydarzenie, np. obchody Święta Sąsiada, na które zaprosicie mieszkańców okolicy – będzie okazją do międzypokoleniowej zabawy i zachętą do przyłączenia się nowych osób.

 

• Krok 5. Działanie dodatkowe, czyli klub wolontariatu

 

Jeśli macie możliwości finansowe i organizacyjne, zaproponujcie seniorom dodatkowe działania, by zwiększyć ich zaangażowanie: warsztatowe szkolenia z działań wolontariackich, a potem przygotowanie i przeprowadzenie mikroinicjatyw dla wybranych placówek, np. przedszkola czy DPS-u

Jak zarządzać działaniem

Kluczowe osoby w projekcie:
• główny koordynator – czuwa nad całością;
• koordynator wolontariatu – organizuje spotkania robocze zespołu i wolontariuszy;
• grupa wolontariuszy.

Jakie są koszty

Najważniejsze koszty, które trzeba wziąć pod uwagę:
• koordynacja całości i organizacja wolontariatu;
• wynagrodzenie instruktorów i ekspertów;
• obsługa księgowa;
• zestaw pomocy szkoleniowych (flipchart, drobny sprzęt audio);
• materiały na warsztaty;
• wydruki promocyjne;
• poczęstunek na spotkania;
• impreza sąsiedzka;
• materiały na zajęcia w ramach inicjatyw wolontariackich.

Minimalne standardy

Konieczne są:
• grupa osób, która chce działać – główny koordynator i koordynator wolontariatu, wolontariusze
z umiejętnością pracy w zespole;
• lokal – (miejsce) na prowadzenie działań z odpowiednim zapleczem (minimum sanitarnym) z wyposażeniem
(stoły, krzesła, sprzęt audio-wideo);
• środki finansowe;
• instruktorzy/instruktorki o odpowiednich kwalifikacjach;
• współpraca z instytucją/organizacją;
• promocja;
• obsługa księgowa.

WIĘCEJ POMYSŁÓW I INSPIRACJI:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych stale poszerza bazę pomysłów na różne działania. Znajdziesz tu coś dla siebie:

Zobacz więcej
Sprytnych Rozwiązań

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa. Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny (FreshMail) i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Translate
Skip to content